Bezpieczeństwo to podstawa w każdym zakładzie produkcyjnym lub obszarze przemysłowym. A kiedy mówimy o bezpieczeństwie, na myśl przychodzi nam oczywiście ocena zagrożenia wybuchem. Jest to kluczowy proces polegający na dokładnej analizie możliwości wystąpienia eksplozji w danym obszarze i jest nieodłącznym elementem kompleksowych usług ppoż, w tym tych świadczonych przez naszą firmę. Zapraszamy do współpracy, na bazie której przygotujemy dla Ciebie szczegółowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, niezbędny do prowadzenia działalności.

Czym jest ATEX?

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w krajach Unii Europejskiej określa Dyrektywa ATEX 137 – Dyrektywa 1999/92/WC Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Skrót powyższej dyrektywy pochodzi z języka francuskiego „ATmosphère EXplosible” i oznacza w języku polskim „atmosferę wybuchową”.

Powyższa dyrektywa została zaimplementowana do prawa polskiego w postaci Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931). Przytoczony akt prawny narzuca na pracodawców szereg obowiązków z zakresu przeciwwybuchowego oraz nakłada obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem zgodny ze wszystkimi obowiązującymi aktami prawnymi

Kolejnym aktem prawnym, obowiązującym w Unii Europejskiej, regulującym kwestie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest dyrektywa sprzętowa 94/9/WE oraz dyrektywa warunków pracy 1999/92/WE, dotycząca miejsc zagrożonych wybuchem, pracy w tych lokalizacjach oraz stosowanych urządzeń. Powyższe dyrektywy zostały wdrożone do prawa polskiego w postaci Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U.109, poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Powyższe rozporządzenie narzuca obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem.

Nasza firma specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów występujących w procesach technologicznych, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe palnych gazów, par cieczy i pyłów. Oferujemy kompleksowe podejście w sprawach wybuchowości, które polegają na zapobieganiu tworzeniu się atmosfer wybuchowych, zapobieganiu wystąpieniu źródeł zapłonu oraz ograniczaniu skutków eksplozji. Specjalizujemy się w wykonywaniu oceny zagrożenia wybuchem, a w przypadku występowania zagrożenia, w wyznaczaniu stref zagrożenia, a co za tym idzie, w opracowaniu dokumentu oceniającym ryzyko wybuchu.

Co zawiera dokument zagrożenia wybuchem?

Proces oceny ryzyka eksplozji powinien zawsze skutkować stworzeniem dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dokument zawierający szczegółowy plan działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie potencjalnych źródeł wybuchu na terenie obiektu. Dla pewności powinien on być sporządzany przez profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Fachowa i rzetelna ekspertyza ppoż. jest w tym przypadku konieczna, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Ocena ryzyka wybuchu to proces wielowymiarowy. Uwzględnia wiele czynników, takich jak typ substancji obecnej na terenie obiektu, stan techniczny urządzeń i instalacji czy stopień ryzyka związany z pracą osób na danym obszarze. Nasi inżynierowie mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów tego typu dla przedsiębiorców (i nie tylko) działających w różnych branżach. Decydując się na nawiązanie współpracy z firmą PPOŻ Poznań, masz pewność, że proces oceny zagrożenia wybuchem zostanie przeprowadzony w 100% zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Szeroka oferta PPOŻ Poznań

Opracowanie dokumentu zagrożenia wybuchem to tylko jedna z wielu usług oferowanych przez naszą firmę. Jesteśmy do dyspozycji klientów z Poznania oraz okolic również w przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli przeciwpożarowej budynków, określenia warunków ochrony ppoż., przygotowania normatywu rozmieszczenia znaków sprzętu gaśniczego, a także operatu czy instrukcji przeciwpożarowych. Ponadto zajmujemy się profesjonalną organizacją rzetelnych szkoleń ppoż. w Poznaniu i okolicach dla firm, które chcą przygotować swoje kadry do odpowiedzialnej i bezpiecznej pracy oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zagrożenia pożarowego.

W przypadku chęci nawiązania współpracy lub jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty zachęcamy do kontaktu.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa Systemy bezpieczeństwa Seveso
call