Wyznaczanie i oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

W przypadku trudności Państwa pracowników w wyznaczeniu stref lub jeżeli opracowania, które Państwo posiadają są niekompletne o wizualizacje zasięgu stref zagrożenia wybuchem zapraszamy do skorzystania z naszej usługi. Wyznaczamy strefy, wykonujemy rysunki z zaznaczonymi zasięgami stref oraz oznakowujemy je odpowiednimi znakami tak by spełnić wymagania narzucane prawem i odpowiednio ostrzec o zagrożeniu.

Szkolenia dotyczące ochrony przed wybuchem

Zgodnie z wymaganiami prawa pracodawca przed udostępnieniem miejsca pracy powinien zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczące ochrony przed wybuchem, w ramach obowiązujących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowujemy dedykowane dla Państwa zakładu szkolenie odnoszące się do zagrożeń w nim występujących, a także na Państwa życzenie przeprowadzamy szkolenie na terenie Zakładu.

Opracowanie pisemnych instrukcji na prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być wykonywane zgodnie z pisemnymi instrukcjami wydanymi przez pracodawcę. Przygotowujemy instrukcje odpowiednie dla stanowiska pracy i określamy czynności zabronione lub niebezpieczne z punktu widzenia wybuchowości.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa Systemy bezpieczeństwa Seveso
call