Na specjalne życzenie zleceniodawcy określamy warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych lub terenów. Sporządzona dokumentacja przydatna jest do zapewnienia właściwego, wymaganego przepisami stanu bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Jakie warunki ochrony ppoż. muszą być spełnione?

Główne warunki ochrony ppoż., które należy spełnić, obejmują przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu przeciwpożarowego, organizację wyszkolonej straży przeciwpożarowej, jak również ustalenie procedur ewakuacyjnych. Nasza firma świadczy na terenie Poznania i okolic pełen zakres usług ppoż., które pomagają w spełnieniu tych wszystkich kryteriów i odpowiednim przygotowaniu swojego przedsiębiorstwa, budynku użyteczności publicznej czy terenu budowy na nagły i niespodziewany przypadek zagrożenia pożarowego.

Dlaczego warto postawić na współpracę właśnie z nami? Dysponujemy kadrą profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy są nie bieżąco z najnowszymi przepisami i normami sformułowanymi właśnie w ramach rozporządzenia dot. warunków ochrony przeciwpożarowej. Obrane rozwiązania muszą przede wszystkim spełniać wymogi bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Bez odpowiedniego operatu przeciwpożarowego, czyli specjalnego dokumentu określającego warunki ochrony ppoż., to wyzwanie staje się niemożliwe do realizacji. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej w budynkach i projektach budowlanych

Podstawowym elementem warunki ochrony przeciwpożarowej budynków jest ich zdolność do oporu ogniowego. Oznacza to, że budynki muszą zapewniać odpowiedni czas na ewakuację ludzi przed rozprzestrzenieniem się ognia. Dlatego poza precyzyjnym określeniem warunków ochrony ppoż., ważna jest również regularna kontrola przeciwpożarowa budynków, którą również jest dostępna w ramach naszej oferty.

Omawiane przez nas wymogi muszą być spełnione także w samych planach dot. powstania konkretnego budynku. Warunki ochrony przeciwpożarowej w projekcie budowlanym wymagają zawsze specjalistycznego podejścia. W projekcie tego typu powinien znaleźć się obszerny dział poświęcony ppoż. Co więcej, zakładane rozwiązania muszą spełniać określone warunki techniczne ochrony ppoż. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej ekspertyzy ppoż, która pozwoli zweryfikować, czy projekt jest w pełni zgodny z aktualnymi przepisami.

Do czego odnoszą się warunki ochrony przeciwpożarowej?


Warunki ochrony przeciwpożarowej odnoszą się do wykonania analizy i porównania stanu istniejącego obiektu budowlanego z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie i określają:

 • powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,
 • odległość od obiektów sąsiadujących,
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 • przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego,
 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
 • warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe,
 • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,
 • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,
 • wyposażenie w gaśnice,
 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • drogi pożarowe.

Sporządzona analiza warunki ochrony przeciwpożarowej przydaje się do określania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeanalizowania możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku lub dokonania procesu inwestycyjnego w zakresie przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego.

Szeroka oferta usług w zakresie ochrony ppoż.

Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałą częścią oferty naszej firmy. Warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych inżynierów, którzy zajmą się dla Ciebie kompleksowym zabezpieczeniem Twojej firmy na wypadek zagrożenia pożarowego. Na życzenie zleceniodawców organizujemy kompleksowe szkolenia ppoż. w Poznaniu i okolicach, przygotowujemy normatyw rozmieszczenia znaków sprzętu gaśniczego, instrukcje przeciwpożarowe czy dokonujemy oceny zagrożenia wybuchem. Zapraszamy do kontaktu!

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call