Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi dokument opracowywany indywidualnie dla danego obiektu, w którym właściciel, zarządca lub użytkownik zobowiązany jest szczegółowo określić obowiązujące w nim warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu. Jeśli szukasz firmy, która zajmie się dla Ciebie przygotowaniem instrukcji przeciwpożarowej budynku – ogólnej lub w zakładzie pracy, szkole czy biurze, to serdecznie zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy grupą inżynierów specjalizujących się w dziedzinach pożarnictwa i bezpieczeństwa procesów przemysłowych. Wiele lat pracy w zawodzie poprzedzonych skrupulatną nauką w specjalistycznych placówkach, takich jak Szkoła Główna Służby Pożarniczej czy Politechnika Łódzka skutkują umiejętnościami przygotowania instrukcji przeciwpożarowych dopasowanych do potrzeb naszych zleceniodawców i zarządzanych przez nich miejsc. 

Podstawą prawną wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dlaczego instrukcja przeciwpożarowa budynku jest tak istotnym dokumentem?

Bez względu na to, czy mówimy o domu jednorodzinnym, czy wielopiętrowym biurowcu, instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników w budynku każdego rodzaju. Instrukcja ppoż. jest więc wymagana zarówno w szkole, biurze, zakładzie pracy, jak i innych budynkach użyteczności społecznej czy tych o przeznaczeniu komercyjnym.

Stworzenie instrukcji przeciwpożarowych powinno być poprzedzone dokładną analizą możliwych zagrożeń oraz oceną efektywności już istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Niedocenienie tego etapu może mieć tragiczne skutki, dlatego warto pozostawić to w rękach fachowców, których znajdziesz właśnie w naszej firmie.

Przez instrukcje ppoż., a w zasadzie to, co powinno być ich zawartością, rozumiemy wszelkiego rodzaju zalecenia i procedury mające na celu zapobieganie i zwalczanie pożarów. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest więc dokumentem, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji powstania pożaru. 

W przypadku jakich miejsc konieczne jest opracowanie instrukcji przeciwpożarowej?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowywana jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, pełniących funkcje użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdzie istnieje strefa zagrożenia wybuchem, lub:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m3.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, lub w przypadku zamian sposobu użytkowania obiektu, lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


Cena opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ustalana jest indywidualnie. Koszt wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zależy od następujących czynników:

  • Czy instrukcja była już kiedyś opracowywana dla obiektu?
  • Czy Instrukcja ma dotyczyć nowo budowanego obiektu, czy też istniejącego?
  • Czy w obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem?
  • Jaka jest wielkość budynku (powierzchnia użytkowa/kubatura)?
  • Jaka jest wysokość obiektu/ liczba kondygnacji?
  • Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji – wersja papierowa/elektroniczna?

PPOŻ oferuje profesjonalne wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call