Sporządzamy plany ewakuacyjne, które uwzględniają drogi ewakuacyjne oraz ich kierunki, umiejscowienie sprzętu gaśniczego oraz podręcznego, miejsce zbiórki i inne istotne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Są one niezwykle ważne dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie danego obiektu i dlatego powinny być wywieszone w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w budynku.

Nie tylko wykonujemy kompleksowe plany i wyznaczamy drogi ewakuacyjne, ale też sprawdzamy zgodność rozmieszczenia gaśnic z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

By móc wykonać plany ewakuacji, konieczne jest przedstawienie rzutów kondygnacji budynku. Jeśli klient nimi nie dysponuje, wówczas nasi fachowcy wykonają je od podstaw. Z racji tego, że w każdym przypadku zakres czynności jest inny, wyceny usługi dokonujemy indywidualnie.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call