Obiekty, przeznaczone do użytku publicznego, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed powstawaniem oraz rozprzestrzenianiem się ognia. Ponadto, każdy użytkownik takiego budynku powinien czuć się w nim komfortowo. Zaś w razie zagrożenia powinien wiedzieć, jak należy postępować. Tym właśnie się zajmujemy, świadczeniem kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zarówno od strony technicznej, jak i praktycznej. W ramach naszej działalności wykonujemy plany operacyjne, ekspertyzy, projekty systemów zabezpieczeń oraz inne czynności. Nasze działania obejmują także przeprowadzanie szkoleń dla pracowników i użytkowników danego obiektu.

Ochrona PPOŻ

Wykonywane przez nas plany operacyjne i ewakuacyjne, projekty systemów zabezpieczeń, szkolenia, ekspertyzy itp. mają jeden cel. Chcemy, aby obiekty, które będą przez Państwa użytkowane, były jak najbezpieczniejsze. Wierzymy, że nasze doświadczenie i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów BHP, przyczynią się do ochrony Państwa zdrowia i życia.

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z ochroną przeciwpożarową. Mają one na celu zapobieganie wystąpieniu oraz rozprzestrzenianiu się zagrożenia pożarowego zarówno poprzez przeszkolenie pracowników i innych użytkowników budynków, jak i odpowiednie wyposażenie obiektu. Czuwamy również nad prawidłowością stosowanych rozwiązań przeciwpożarowych, wykonując kontrole kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór prewencyjny.

Zapewniamy kompleksową ofertę. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy zakres prowadzonych przez nas czynności.Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call