Wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne i bezpieczeństwa stanowi obowiązek właścicieli bądź zarządców obiektów lub terenów. Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. r. 2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie wskazuje nie tylko na konieczność wyposażenia PPOŻ budynków w gaśnice dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie, ale też na rozmieszczenie oznakowań zgodnie z Polskimi Normami. Dotyczy to znaków wskazujących na miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz dróg ewakuacyjnych – szczegóły zostały dokładnie opisane w ww. rozporządzeniu.

Znaki sprzętu gaśniczego – kluczowe elementy w systemie bezpieczeństwa

Znaki sprzętu gaśniczego stanowią nieodłączny element każdego bezpiecznego obiektu. Dzięki nim osoby przebywające w danym budynku mogą szybko i skutecznie zidentyfikować sprzęt gaśniczy, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Przejrzysty system znaków sprzętu gaśniczego pomaga zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie i jest obowiązkowy, by obiekt spełniał warunki ochrony PPOŻ.

Profesjonalne rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego

Przemyślane rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego to jeden z kluczowych elementów skutecznego systemu przeciwpożarowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o kompleksy biurowe, obiekty handlowe czy budynki mieszkalne – prawidłowe rozmieszczenie gaśnic może zagwarantować osobom przebywającym na terenie obiektu szansę na prawidłową i szybką reakcję. Zawsze warto skonsultować się z profesjonalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, którzy pomogą zaprojektować i wdrożyć skuteczny plan rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników i osób korzystających z obiektu. Usługi PPOŻ oferowane przez naszą firmę to gwarancja profesjonalizmu opartego na wieloletnim doświadczeniu naszych rzeczoznawców.

Szeroka oferta usług PPOŻ

Oczywiście, posiadanie dobrze zorganizowanego rozkładu podręcznego sprzętu gaśniczego to tylko niewielka część działań, które pozwolą Ci zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu. Równie istotne, a być może nawet ważniejsze jest doprowadzenie do tego, żeby wszystkie osoby znały i rozumiały znaki sprzętu gaśniczego oraz potrafiły skutecznie korzystać z dostępnego sprzętu. Aby to osiągnąć, niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie personelu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy kompleksowe szkolenie PPOŻ w Poznaniu, które przygotuje pracowników do skutecznej reakcji na zagrożenie pożarowe.

Nasi klienci mogą również zlecić nam szczegółową kontrolę przeciwpożarową budynków, a w razie potrzeby wykonujemy dla nich również ekspertyzę PPOŻ, która pozwala na identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń pożarowych.

Oferta naszej firmy zakłada również profesjonalne przygotowanie dokumentacji przeciwpożarowej, takiej jak instrukcja przeciwpożarowa czy operat przeciwpożarowy wymagany w przypadku przedsiębiorstw składujących lub wytwarzających odpady. W ramach naszych usług pomagamy we właściwym przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokonujemy oceny zagrożenia wybuchem dla zakładów, w których korzysta się z niebezpiecznych materiałów lub substancji.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to poważna kwestia. Zaufaj profesjonalistom i zadbaj o swoich pracowników w odpowiedni sposób. Zapraszamy do kontaktu!

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call