W trosce o bezpieczeństwo personelu oraz osób przebywających w danym obiekcie konieczne jest nie tylko odpowiednie wyposażenie i przystosowanie budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Niezwykle ważna dla bezpieczeństwa jest także regularna kontrola PPOŻ pod kątem stanu jego ochrony przeciwpożarowej. Wykryje ona ewentualne nieprawidłowości oraz umożliwi natychmiastowe podjęcie próby ich naprawy, co zniweluje do minimum ryzyko powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój zakład pracy, budynek mieszkalny lub obiekt użyteczności publicznej jest odpowiednio zabezpieczony przed wybuchem pożaru, skorzystaj z naszej oferty i zamów fachową i szczegółową kontrolę PPOŻ przeprowadzaną przez rzeczoznawców z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Kontrola przeciwpożarowa dopasowana do profilu danego miejsca

Mamy wiedzę i doświadczenie, które upoważniają nas do przeprowadzania szczegółowym kontroli PPOŻ w miejscach różnego rodzaju. W zależności od potrzeb klienta wykonujemy kontrole przeciwpożarowe zarówno budynków, obiektów budowlanych, jak i terenu. Wykonane czynności pozwolą na określenie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także istnienia ryzyka zagrożenia pożarowego.

W każdej chwili można również skorzystać z pomocy przy sprawdzeniu stanu ochrony przeciwpożarowej przez specjalistów – inżynierów tworzących nasz zespół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości nasi klienci mogą liczyć na tzw. plan naprawczy wskazujący na konkretne działania, które należy podjąć, by usunąć wszelkie nieprawidłowości.

Szczegółowa kontrola PPOŻ budynków

Z każdej kontroli PPOŻ sporządzamy szczegółową dokumentację zgodną ze stanem faktycznym. Ocenie podlegają takie zagadnienia jak:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego i/lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
  • przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej i zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Kontrola przeciwpożarowa – klucz do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu, zwłaszcza gdy chodzi o ochronę przed ogniem. Właśnie dlatego polecamy zlecenie naszym specjalistom kompleksowej kontroli przeciwpożarowej w zakładzie pracy, budynku mieszkalnym, biurowcu lub innym rodzaju obiektu, dzięki której będziesz w stanie zapewnić osobom przebywającym na jego terenie wyższy poziom bezpieczeństwa.

Kontrola PPOŻ jest procedurą, która powinna być przeprowadzana regularnie – niezależnie od tego, czy budynek jest używany do celów komercyjnych, przemysłowych czy mieszkalnych. Nie tylko pomaga zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom budynku, ale także jest wymogiem prawnym w większości jurysdykcji. Skorzystaj z naszej kontroli PPOŻ w firmie i miej pewność, że Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe stawić czoła zagrożeniom związanym z wybuchem pożaru.

Sprawdź też inne usługi PPOŻ świadczone przez naszą firmę, które są każdorazowo dopasowane do specyficznych potrzeb i wymogów każdego budynku, zgodnie z aktualnymi warunkami ochrony PPOŻ. Zaliczają się do nich m.in.: kompleksowe szkolenie PPOŻ w Poznaniu, normatyw rozmieszczenia znaków i sprzętu gaśniczego, szczegółowa ekspertyza PPOŻ, opracowanie operatu przeciwpożarowego dla przedsiębiorstw składujących odpady, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej czy ocena zagrożenia wybuchem dla zakładów pracy korzystających z materiałów lub substancji niebezpiecznych.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call