Ekspertyzy techniczne sporządzane są na zlecenie inwestora, w celu uzyskania odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów techniczno-budowlanych. Prawidłowo opracowana ekspertyza pożarowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Ponadto może doprowadzić do oszczędności środków finansowych inwestora poprzez dobranie stosownych rozwiązań techniczno – budowlanych w zakresie realizacji inwestycji.

Sporządzamy ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z “Procedurami organizacyjno – technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” określonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej z października 2008 r. 

Cel przeprowadzenia ekspertyzy pożarowej 

Zasadniczym celem ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego budynku.

W wyniku tej analizy przedstawione zostaną wymagania określonych przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, których spełnienie w analizowanym budynku nie są możliwe do wykonania z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposób spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, który w ocenie autorów ekspertyzy nie pogorszy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpożarowej, w tym: warunki techniczno-budowlane budynku, warunki ewakuacji oraz warunki instalacyjne wpływające na bezpieczeństwo pożarowe.

W ekspertyzie pożarowej przedstawione są rozwiązania wskazane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego (w zależności od potrzeb), wraz z zaproponowaną koncepcją bezpieczeństwa, które spełniają obowiązujące warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym. Zapewnią akceptowalny tzw. minimalny poziom bezpieczeństwa, zarówno dla jego użytkowników jak również ekip ratowniczych oraz zostaną uzgodnione z miejscowym wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Profesjonalne działania w ramach szeroko pojętych usług przeciwpożarowych

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz fachowo sporządzonej ekspertyzy pożarowej, czy innego rodzaju usługi mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obsługiwanym przez siebie budynku, zapraszamy do współpracy i skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych inżynierów. W każdym z naszych działań skupiamy się na zapewnieniu najwyższego poziomu usług ppoż. Naszym celem jest ochrona życia i mienia poprzez rzetelne i kompleksowe działania. W ramach naszej oferty dostępne są m.in.: kontrola przeciwpożarową budynków, szkolenia ppoż. w Poznaniu, identyfikowanie i ocenę zagrożeń – w tym oceny zagrożenia wybuchem, przygotowanie operatu przeciwpożarowego, instrukcji przeciwpożarowej czy warunków ochrony ppoż. Zajmujemy się również normatywami rozmieszczenia znaków sprzętu gaśniczego. Każdorazowo proponujemy naszym klientom rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wskazanym miejscu.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call