SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Szukasz skutecznych i kompleksowych szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Organizowane przez nas szkolenie ppoż. w Poznaniu to gwarancja solidnego przygotowania do podejmowania szybkich i mądrych decyzji Twoich przez Twoich pracowników w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Wykwalifikowani instruktorzy o wieloletnim doświadczeniu, bogata oferta programowa i dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych – wszystko to składa się na jakość naszych kursów oraz bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz nabycia praktycznej umiejętności zachowania się na wypadek pożaru.

Profesjonalne szkolenia ppoż. Poznań

Dla firm i instytucji proponujemy szkolenia bhp i ppoż., które umożliwiają nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, ale i poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Z nami nauka zasad właściwego zachowania podczas ewakuacji, obsługi sprzętu przeciwpożarowego i pierwszej pomocy staje się prosta i efektywna. Przekazujemy wiedzę zgodną z najnowszymi standardami ochrony ppoż. i uczymy, jak efektywnie zabezpieczyć obiekt przed pożarem. Nasze szkolenia ppoż. w Poznaniu i okolicach skierowane są do osób indywidualnych, instytucji, firm i wszystkich tych, którzy chcą podnieść poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Oferujemy kompleksowy kurs ppoż. w Poznaniu obejmujący zarówno teorię, jak i praktykę. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z m.in. obsługą znaków sprzętu gaśniczego, warunkami ochrony ppoż., czy jak zachowywań się w trakcie pożaru i bezpiecznie opuścić obiekt.

Kurs ppoż. w Poznaniu – szczegóły


Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego (np. użycia gaśnic) i polegają przede wszystkim na zapoznaniu uczestników z:

 • źródłami powstania pożarów i sposobów rozprzestrzeniania się pożarów,
 • zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru,
 • zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
 • czynnościami zabronionymi oraz zasadami postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
 • zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych,
 • obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,
 • obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych,
 • zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii,
 • organizacji i zasad prowadzenia ewakuacji,
 • znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji,
 • zabezpieczeniami przeciwpożarowymi,
 • rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Koszt szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika uzależniony jest od ilości wszystkich szkolonych osób.

Pozostała część naszej oferty

Profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe w Poznaniu i okolicach to nie koniec usług ppoż. oferowanych przez naszą firmę. Na życzenie zleceniodawców zajmujemy się również przygotowaniem ekspertyzy ppoż.,

instrukcji przeciwpożarowej czy operatu przeciwpożarowego. Ponadto możesz u nas zamówić m.in. kontrolę przeciwpożarową budynku czy dokonanie oceny zagrożenia wybuchem. Zapraszamy do kontaktu!

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa Atex Systemy bezpieczeństwa
call