Listę tę uzupełniają dodatkowo systemy rejestracji czasu pracy (RCP) często występujące w parze z systemami KD. Podejmujemy również kompleksowe realizacje dedykowane, co oznacza, że dokonujemy analizy zagrożeń, wykonujemy projekt systemu, instalujemy urządzenia, uruchamiamy system i wykonujemy szkolenia dla użytkowników oraz świadczymy usługi konserwacyjne.

Naszą dewizą jest jakość ponieważ w prosty sposób przekłada się na późniejsze zadowolenie klienta z poprawnie działającego systemu, który spełniaja jego oczekiwania. Dlatego też, główny nacisk kładziemy na wnikliwą analizę obiektu podczas wizji lokalnej oraz przedstawionych przez użytkownika wymagań, które projektowany system powinien spełnić.

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. Do celów zaalarmowania system używa komunikatów głosowych, które są zrozumiałe dla wszystkich, w przeciwieństwie sygnałów dźwiękowych. Dobrze zaprojektowany i wykonany system DSO jest niezbędnym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra MSWiA) wyposażeniem dużych galerii handlowych oraz budynków użyteczności publicznej.

Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi dąży się do stworzenia skutecznego sposobu ostrzegania przed zagrożeniami oraz przekazywania informacji o sposobie postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Do niedawna ostrzeganie ludzi przed pożarem lub innym rodzajem zagrożenia realizowano w większości obiektów za pomocą sygnalizatorów akustycznych (popularnie zwanych syrenami).

Dodatkowo oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być używane do transmitowania reklam, informowania o promocjach, nadawania muzyki w tle, co jest szczególnie przydatne w niektórych typach obiektów np. Centrach Handlowych.

Systemy te – w zależności od konfiguracji – mogą pracować jako Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (przy jednoczesnej możliwości pełnienia funkcji systemu rozgłaszania) lub też pełnić jedynie funkcje systemu rozgłaszania. Dzięki temu systemy umożliwiają efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacjach zagrożenia oraz w życiu codziennym

Wymagania rynku powodują wzrastające zapotrzebowanie na kompletne zintegrowane systemy nagłośnieniowe i rozgłoszeniowe. Instalacje w teatrach, halach wielofunkcyjnych, teatrach muzycznych, stadionach, statkach wycieczkowych, hotelach, kinach itd. wymagają systemów nagłośnieniowych o najwyższej jakości dźwięku zintegrowanych z awaryjnymi systemami rozgłoszeniowymi i systemami alarmowymi kierującymi widzów, gości i pracowników do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są instalacjami w pełni zautomatyzowanymi, tzn. komunikaty głosowe nadawane są automatycznie po wykryciu zagrożenia przez system ppoż., dodatkowo system jest wyposażony w funkcję samo kontrolowania. Każda awaria jest przekazywana on-line do głównego kontrolera.

System monitoruje stan linii głośnikowych, zasilania, naładowania akumulatorów zasilania rezerwowego, połączenie pomiędzy głównym procesorem a wzmacniaczami. Awarie, które wystąpią w systemie, są natychmiastowo zgłaszane do administratora systemu. Wszystkie alarmy głosowe gromadzone są w pamięci cyfrowej urządzenia zarządzającego komunikatami DSO. System może być wyposażony w jeden lub więcej pulpitów mikrofonowych umożliwiających nadanie informacji głosowej do jednej ze stref lub grupy stref. Pulpity umożliwiają także ręczne wywołanie zaprogramowanego komunikatu. Każdemu z komunikatów można nadać odpowiedni priorytet nadawania oraz poziom głośności, z jakim ma on zostać nadany. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są administrowane i monitorowana poprzez podłączenie do głównej jednostki sterującej DSO komputera z dedykowanym oprogramowaniem zarządzającym.


SYSTEMY ODDYMIAJĄCE

Głównym elementem systemów oddymiających są centrale oddymiające czy też tzw. centrale oddymiania, które służą do uruchomienia urządzeń elektrycznych systemu oddymiania na podstawie sygnału alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z ręcznych ostrzegaczy pożarowych (tzw. przyciski ROP) lub z innej centrali (np. z SAP, z układu automatyki budynku).

Centrale takie są niewrażliwe na brak napięcia zasilającego i mogą czuwać przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie możliwe jest jednokrotne uruchomienie urządzeń (np. otwarcie klap oddymiających).

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu instalacji Systemów oddymiania. Doradzamy, dostarczamy urządzenia, zajmujemy się montażem oraz serwisem istniejących już urządzeń.

Posiadamy własną ekipę montażowo-serwisową, która zapewni Państwu w pełni profesjonalną obsługę. Nasi specjaliści to – zaufanie, jakość, solidność i przede wszystkim doświadczenie.

SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SAP)

Są to systemy których zadaniem jest czynna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru. Systemy przeciwpożarowe czy też tzw. instalacje przeciwpożarowe, składają się z dwóch zasadniczych części: sieci czujników dymu i temperatury oraz centrali zbiorczej i sterującej podłączonymi urządzeniami przeciwpożarowymi.

Projektujemy oraz wdrażamy systemy przeciwpożarowe, instalacje przeciwpożarowe dla domów i przedsiębiorstw. Działamy kompleksowo – doradzamy, dostarczamy urządzenia, zajmujemy się montażem oraz uruchomieniem systemów przeciwpożarowych.

Posiadamy własną ekipę montażowo-serwisową, która zapewni Państwu w pełni profesjonalną obsługę.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Ochrona przeciwpożarowa Atex Systemy bezpieczeństwa
call