Proponujemy Państwu nadzór prewencyjny, którego celem jest stałe dbanie o to, by spełnione zostały wszystkie warunki ochrony przeciwpożarowej. Jest to rozwiązanie dogodne dla właścicieli i zarządców obiektów, ponieważ korzystając z naszych usług, nie muszą zatrudniać dodatkowego specjalisty, który będzie zajmować się nadzorem prewencyjnym.

W ramach świadczonych usług zapewniamy między innymi:

  • okresowe, regularne kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej,
  • nadzór nad urządzeniami przeciwpożarowymi
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (w tym okresowych sprawozdań dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa pożarowego, zarządzeń/zaleceń pokontrolnych, itp.),
  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • oraz wszelkie inne działania mające na celu spełnienie wszystkich wymagań przeciwpożarowych.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej
i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, bezpieczeństwa
procesów produkcyjnych oraz automatyki na terenie całego kraju.

Atex Systemy bezpieczeństwa Seveso
call